Privacybeleid

Wij De Modemaker zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zullen jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen over jouw privacy, mag je contact opnemen met info@demodemaker.nl

Artikel 1 – Bedrijfsidentiteit

De Modemaker is gevestigd op:

Adres: Professor Kamerlingh Onneslaan 88B, 3112 VJ, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland

Winkelnaam: De Modemaker
Bedrijfsnaam: LV Commerce
KvK-nr: 81197349
Contactformulier: https://demodemaker.nl/pages/contact
E-mail: info@demodemaker.nl
Telefoon+31646264044

Artikel 2 – Gegevensgebruik

Hier vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken, waarom we deze nodig hebben, op basis van welke juridische grondslag en hoe lang we deze gegevens zullen bewaren. Wij verwerken je naam, e-mailadres, adresgegevens en bankgegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren op basis van de overeenkomst. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet naar behoren uitvoeren. Zo kunnen wij het boek niet verzenden, als we niet over de gegevens beschikken.

We bewaren deze gegevens 7 jaar (dit is het wettelijke bewaartermijn Belastingdienst). Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij je naam, email en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de gegevens bewaren totdat deze klacht is afgehandeld. Om onze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang (gerechtvaardigd belang) om je surfgedrag op onze website en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren (zie artikel 6).

Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wanneer jij het contactformulier op onze website invult, verwerken wij, met jouw expliciete toestemming, je naam, e-mail, telefoonnummer en overige gegevens die jij wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren we tot je vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 3 – Het verkrijgen van gegevens

De genoemde gegevens verkrijgen wij van jou als klant of websitebezoeker, omdat jij deze gegevens aan ons verstrekt bij bestelling van ons boek.

Artikel 4 – Consumentenrechten van gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien. Ter verificatie van jouw identiteit kunnen wij jou wel vragen om een bevestiging van jouw identiteit, aan de hand van de app KopieID.
Wijziging – Je kunt een verzoek indienen, indien je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen.
Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van De Modemaker
Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen De Modemaker jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
Geautomatiseerde verwerking – Jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit van De Modemaker laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen.
Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.
Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@demodemaker.nl . Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij je laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 – Gegevens delen

De Modemaker zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor optimale bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. We zullen jouw gegevens niet doorverkopen.

Artikel 6 – Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek aan de website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies kunnen jouw apparaten niet beschadigen. De Modemaker maken gebruik van functionele en analytische cookies. – Functionele cookies maken dat de website goed werkt in alle browsers en op alle toestellen. Deze cookies slaan geen persoonsgegevens op.

– Analytische cookies worden gebruikt voor Google Analytics.

Wij maken gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken en wat populaire pagina’s zijn. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt. Via deze link kun je het privacybeleid van Google en Google Analytics raadplegen.

– Analytische cookies worden gebruikt voor Meta pixel en API.

Wij maken gebruik van deze dienst om te zien hoe bezoekers onze website gebruiken en wat populaire pagina’s zijn. Hiervoor worden de IP-adressen van websitebezoekers gebruikt. Via deze link kun je het privacybeleid van Meta (Facebook) raadplegen.

Artikel 7 – SMS

Wij bieden een SMS dienst aan om onze klanten real-time updates over hun bestellingen te geven, inclusief verzend- en leveringsinformatie. Om voor deze dienst te kiezen, moet u ons uw telefoonnummer doorgeven tijdens het afrekenen. Houd er rekening mee dat de standaard berichttarieven van toepassing kunnen zijn, afhankelijk van uw mobiele provider. Uw telefoonnummer wordt alleen gebruikt voor communicatie over bestellingen en wordt niet gedeeld met derden. Als u deze updates niet meer wilt ontvangen, kunt u “STOP” antwoorden op een van onze SMS-berichten of contact opnemen met onze klantenservice voor hulp. Wij nemen uw privacy serieus en zetten ons in om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Artikel 8 – Slotbepalingen

De Modemaker behouden het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop gegevens gebruikt worden, kun je een e-mail sturen naar info@demodemaker.nl Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je ons dat ook laten weten.